Hoekom Afrikaans nie sal uitsterf nie

blind date = moljol

brandy = polisiekoffie

cubby hole = vroeteldoos

dagga = rondkyktwak

doggie bag = brakkiepakkie / woefkardoes

face-lift = hysbakkies

go-go girl = wikkeldoedie

hairdresser = dollaklitser

helmet = pletterpet

make-up = jeugdeeg

rapper = rymkletser

sales rep = kommissiekabouter

stapler = draaddrukkertjie / papiervampier

stew = vleismoles

tantrum = baba-dans / vloermoer

toi-toi = vakbond-vastrap / williewerkie-wals

toothbrush = bekskrop
lighter = Vingergeaktiveerdegasaangedrewetabakrolletjieverligtingstoestelletjie